Curtea de Apel Bacău

"Jus est ars boni et aequi"
Dreptul este arta binelui și a echităţii

Anunţuri / Reguli de conduită

Reguli de conduită obligatorii

Dacă o persoană, din diferite motive, este nevoită să meargă într-o instanţă judecătorească (judecătorie, tribunal sau curte de apel), ca parte într-un proces în faţa unui complet de judecată, sau pentru a depune de acţiuni şi/sau cereri, eliberare documente şi obţinerea de informaţii din cadrul instanţelor judecătoreşti, acea persoană trebuie să cunoască o serie de reguli de conduită obligatorii în astfel de instituţii.

Pentru a elimina posibilitatea unei sancţionări datorită necunoaşterii regulilor de atitudine şi comportament aplicabile, vă facem cunoscute aceste reguli ce nu trebuie neglijate deoarece, aşa cum am menţionat atrag amendarea persoanei care le încălcă.

Legislaţia româna stabileşte, în art. 121-124 Cod procedură civilă şi art. 298-299 Cod procedură penală, norme de conduită ce vor fi respectate de persoanele chemate în faţa instanţei, care participă în calitate de reclamant, pârât, inculpat, parte vătămată, martor, expert, interpret etc., în cadrul unui proces, dar şi pentru persoane care trec pragul unei astfel de instituţii pentru a-şi rezolva diferite probleme.

Astfel, oricine are legătură cu o instanţă de judecată este obligat:

să păstreze ordinea şi disciplina;
să se abţină de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea ce se desfăşoară;
să aibă o ţinută decentă şi cuviincioasă;
să nu poarte asupra lor arme şi alte obiecte ce ar putea fi folosite ca arme.
Pe lângă aceste reguli generale, este necesar a fi respectate şi reguli specifice diverselor compartimente/servicii din cadrul instanţelor de judecata, cărora petentul şi-sau persoanele interesate li se adresează.

Compartimentul „Registratură”.
La acest serviciu se depun cererile de chemare în judecată, precum şi orice alte cereri şi acte în legătură cu dosare existente pe rolul instanţei respective.

Persoana care se adresează acestui serviciu trebuie să respecte programul de lucru afişat, să aibă o atitudine respectuoasă, să se conformeze dispoziţiilor persoanei care primeşte aceste cereri (de regula judecătorului delegat).

Compartimentul „Arhivă”
Consultarea dosarelor şi registrelor instanţei se efectuează în cadrul acestui serviciu, conform programului de lucru afişat, pe baza unei cereri aprobate de şeful compartimentului arhivă, sau de către judecătorul de serviciu, fiind necesară prezentarea unui act de identitate.

Nu este permisă părăsirea arhivei cu dosarul sau sustragerea de acte din dosare (aceasta constituind infracţiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri prevăzută şi pedepsită de art. 242 Cod penal).

Fotocopierea actelor de la dosar este permisă doar in baza unei cereri, cu încuviinţarea preşedintelui instanţei sau a judecătorului desemnat de acesta şi în prezenţa unui angajat al arhivei.

Şedinţa de judecată
Pentru o bună desfăşurare a şedinţei de judecată, este necesar ca petentul sau persoanele interesate să consulte lista de şedinţă afişată la intrarea în sala de judecată, pentru a afla numărul de ordine al cauzei în care sunt chemate.

De asemenea, conduita persoanelor aflate în sala de judecată presupune:

să se ridice în picioare în momentul intrării şi ieşirii completului de judecată;
să aibă asupra lor buletinul de identitate;
să păstreze liniştea în sală;
să nu fotografieze sau să înregistreze şedinţele de judecată decât cu acordul prealabil al preşedintelui completului de judecată şi în limitele impuse de acesta;
să închidă telefoanele mobile la intrarea în sală;
să nu consume mâncare şi băuturi în timpul şedinţelor de judecată;
să nu citească presa în sala de şedinţă;
să respecte ordinea de strigarea cauzei, dispusă de preşedintele completului de judecată;
să respecte dispoziţiile preşedintelui completului de a părăsi sala, în condiţiile în care nu mai sunt locuri disponibile sau în perioadele de suspendare a şedinţei;
să răspundă politicos la întrebările adresate de către instanţă;
să se adreseze părţii adverse doar prin intermediul instanţei, evitând discuţiile conflictuale cu aceasta;
persoana care se adresează instanţei trebuie să stea în picioare şi să utilizeze ca formulă de adresare sintagma „domnule sau doamna preşedinte”.

Language »
Sari la conținut