Curtea de Apel Bacău

"Jus est ars boni et aequi"
Dreptul este arta binelui și a echităţii

Despre noi / Organizare

Organizare

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice:
Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;
Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară ;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022 pentru aprobarea
Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti;
Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;
• Ordinul de serviciu

Categorii de personal Nr. posturi
Judecători 38
Grefieri 38
Grefieri statisticieni 1
Grefieri documentariști 1
Specialiști IT 4
Grefieri arhivari 7
Grefieri registratori 1
Agenți procedurali 2
Funcționari publici 10
Personal contractual 4

Albescu Loredana Lenuţa

Loredana Lenuţa Albescu - Preşedinte
Chiriac Maria Violeta - Vicepreşedinte
Busuioc Anamaria Monica - Preşedinte Secţia I civilă
Iacobuţ Neculai Cătălin - Preşedinte Secţia penală
Radu Cristina Mădălina - Preşedinte Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Cristea Maria - judecător Secţia penală
Dogar Andreia Simona -judecător Secţia I civilă

Chiriac Maria Violeta

Rusu Loreta
Mititelu Carmen - înlocuitor
Albu Dinu Ionuț - înlocuitor

Iacobuț Cătălin
Finică Adrian Octavian - înlocuitor
Budeanu Sorin - înlocuitor

Radu Cristina Mădălina
Grancea Gabriel - înlocuitor
Nimineţ Brînduşa - înlocuitor

Busuioc Anamaria Monica
Ciobanu Sorina - înlocuitor
Ştefănescu Cezar - înlocuitor

Gavrilă Luminiţa

Aghion Maria Miluca
Funaru Carmen
Hâncu Daniela
Jicu Rita
Rotaru Iuliana

Comănescu Adrian Teodor

Mastacan Sorin - specialist IT şef
Popa Codruţa Mihaela
Dancău Emanuil Petru - monitorizează aplicarea Regulamentului privind protecția datelor (RGPD)
Strugaru Bogdan

Chiriac Maria Violeta – purtător de cuvânt
Costea Angelica - înlocuitor
Preda Nicoleta – expert informare publică
Sârghi Maria Alina – înlocuitor
Grădinaru Marieta – înlocuitor

Albu Dinu Ionuţ
Cîrlan Mihaela - înlocuitor
Popov Grigore - înlocuitor

Alistar Anca Loredana
Politic Mădălina Elena - înlocuitor
Spoială Gabriela - înlocuitor

Mititelu Carmen
Ştefănică Daniela - înlocuitor
Raichert Anamaria - înlocuitor

Gherla Codrin

Dinu Marina - titular
Marcu Daniela - înlocuitor

Movilă Amalia - titular
Stroe Eugenia (înlocuitor)
Vişan Magda (înlocuitor)

Cîrlan Mihaela
Botoșanu Carmen
Vîngă Cristina

Grefieri - vedeţi mai jos secţiile

Moisă Geanina Petronela (grefier arhivar şef)
Anchidin Constantin
Codreanu Silvia
Drăghici Dana Cătălina
Nastasiu Robert (la Registratură)
Popov Maria Mirabela
Rusu Carmen Gabriela
Vespan Carmen

Grădinaru Marieta

Gherla Codrin

Alina Maria Sârghi

Colegiul de Conducere

În cadrul Curții de Apel Bacău funcționează Colegiul de Conducere, alcătuit din președintele  şi vicepreşedintele Curții de Apel Bacău, preşedinţii de secţie şi 2 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor. 

Principalele atribuții ale Colegiul de Conducere al Curții de Apel Bacău, stabilite prin Hotărârea C.S.M. nr. 3243/2022:

• atribuţii referitoare la problemele generale de conducere a instanţei;
• avizează proiectul de buget pentru curtea de apel şi pentru instanţele din circumscripţia acesteia şi îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei;
• solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra problemelor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti;
• atribuții privind desemnarea și alegerea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
• emite puncte de vedere cu privire la probleme generale de conducere a instanței, la solicitarea președintelui;
• orice alte atribuţii prevăzute de lege sau regulamente.

Iacobuț Neculai Cătălin - Preşedinte secţie

 1. Adrian Bogdan Ion 
 2. Anti Silviu
 3. Apopei Ana Maria
 4. Budeanu Vasile Sorin înlocuitor
 5. Cristea Maria
 6. Finică Adrian Octavian înlocuitor
 7. Galavan Adina Cătălina
 8. Hanganu Ioana Luciana
 9. Jercan Petronela Mihaela
 10. Munteanu Viorel
 11. Pralea Ovidiu Vasilică 

Albu Dinu Ionuţ - Grefier şef secţie

 1. Avădăni Andreea Irinel
 2. Botezatu Maria Daniela - înlocuitor
 3. Botoșanu Carmen
 4. Călin Carmen Nicoleta
 5. Cîrlan Mihaela - înlocuitor
 6. Damaschin Elena
 7. Ferenţ Marius
 8. Gorea Luminiţa
 9. Grumeza Salomeea
 10. Heriu Lavinia-Gabriela
 11. Matei Patricia
 12. Popescu Elena
 13. Popov Grigore - înlocuitor
 14. Vîngă Cristina

Busuioc Anamaria Monica - Preşedinte secţie

 1. Anei Cristina 
 2. Apetroaei Raluca Ioana
 3. Bordeianu Andrei
 4. Ciobanu Sorina - înlocuitor
 5. Cojan Denisia Mihaela
 6. Dogar Andreia Simona - înlocuitor
 7. Grosu Valerica Niculina
 8. Mengoni Silvia
 9. Pîrjol Năstase Doru Octavian
 10. Ştefănescu Cezar 
 11. Vadana Monica

Alistar Anca Loredana - Grefier şef secţie

 1. Butnaru Cristina Iulia
 2. Cernat Andreea
 3. Dediu Liliana
 4. Dinu Marina
 5. Drilea Ioana Adriana
 6. Fodor Cristina Alina
 7. Marcu Daniela
 8. Politic Mădălina Elena - înlocuitor
 9. Spoială Gabriela - înlocuitor

Radu Cristina Mădălina - Preşedinte secţie

 1. Albescu Loredana Lenuța
 2. Chiriac Maria Violeta
 3. Costea Angelica
 4. Filip Ana-Maria
 5. Grancea Gabriel - înlocuitor
 6. Grancea Luminiţa
 7. Iordan Iuliana
 8. Nimineț Brîndușa - înlocuitor
 9. Pătraşc-Bălan Ionela-Diana
 10. Petrescu Ioan
 11. Pruteanu Cristina Mariana

Mititelu Carmen Grefier şef secție

 1. Budău Florinela
 2. Dornescu Maria Magdalena
 3. Movilă Amalia
 4. Munteanu Anca Maria
 5. Raichert Anamaria - înlocuitor
 6. Stroe Eugenia
 7. Șotrocan Ionela
 8. Ştefănică Lenuța Daniela - înlocuitor
 9. Timofte Alina Elena
 10. Vişan Magda

Compartimente şi comisii

Apetroaei Raluca-Ioana – titular
Bordeianu Andrei – înlocuitor

Chiriac Maria Violeta – Vicepreședinte instanță
Rusu Loreta

Preda Nicoleta

Apopei Ana-Mariatitular
Pralea Ovidiu Vasilicătitular

Chiriac Maria Violeta – titular
Radu Cristina Mădălina 
– înlocuitor

Anei Cristina – titular la secţia I civilă
Vadana Monica – înlocuitor
Filip Ana Maria – titular la secţia II civilă
Petrescu Ioan – înlocuitor

Secţia civilă I    
Ştefănescu Cezar – titular 
Grosu Valerica Niculina – înlocuitor
Secţia civilă II 
– Grancea Luminiţa – titular
– Pruteanu Cristina Mariana – înlocuitor
Secţia penală 
– Adrian Bogdan Ioan– titular
– Muntean Viorel – înlocuitor
Chiriac Maria Violeta – titular

Costea Angelica – înlocuitor

Secţia civilă I   – Cojan Denisia-Mihaela  titular
                           Mengoni Silvia înlocuitor
Secţia civilă II – Pătraşc-Bălan Ionela-Diana titular (sem.1)
                       – Nimineț Brîndușa înlocuitor(sem.1)
                       – Nimineț Brîndușa titular(sem.2)
                        Pătraşc-Bălan Ionela-Diana – înlocuitor (sem.2)
Secţia penală  – Finică Adrian Octavian – titular
                          – Jercan Petronela Mihaela – înlocuitor
Chiriac Maria Violeta – titular

Costea Angelica – înlocuitor

Pruteanu Cristina Mariana – preşedinte
Apopei Ana Maria – membru

Cojan Denisia Mihaela – membru

Dancău Emanuil Petru responsabil

Compartimentul grefă, arhivă şi citaţii

Statistică:
– 
Sârghi Alina Maria

Compartiment Informatică:
 – Mastacan Sorin – specialist IT şef
 – Popa Codruţa Mihaela
 – Dancău Emanuil Petru – monitorizează aplicarea Regulamentului privind protecția datelor (RGPD)
 – Strugaru Bogdan
Compartiment executări penale:
– Cîrlan Mihaela
Botoşanu Carmen 
Vîngă Cristina
Compartiment executări civile:
Secţia civilă I  – Dinu Marinatitular
                       – Marcu Daniela (înlocuitor)

Secţia civilă II  – Movilă Amalia – titular
                        Stroe Eugenia şi Vişan Magda (înlocuitori)
 

Departamentul economico-financiar:
 – Gavrilă Luminiţa – Manager economic

 – Funaru Carmen
 – Rotaru Iuliana
 – Hâncu Daniela
 – Gherla Codrin
 – Jicu Rita
 – Comănescu Adrian Teodor – consilier juridic

Iordan Iuliana – Preşedinte
Grancea Gabriel  – Membru
Nimineţ Brînduşa – Preşedinte supleant
 
Ştefănică Lenuţa Daniela – Secretar
Raichert Anamaria
– Secretar supleant

Chiriac Maria Violeta – Preşedinte
Gavrilă Luminiţa – manager economic
Mititelu Carmen – grefier şef secţie

Dogar Andreia Simona
Ciobanu Sorina
 
Chiriac Maria Violeta– conducătorul biroului
Costea Angelica – înlocuitor
Preda Nicoleta – expert informare publică
Sârghi Maria Alina – înlocuitor
Grădinaru Marieta – înlocuitor

Chiriac Maria Violeta – Preşedinte
Busuioc Anamaria Monica
Albu Dinu Ionuţ
Raichert Anamaria – secretar
Radu Cristina Mădălina – membru supleant
Alistar Anca Loredana – membru supleant

Language »
Sari la conținut