Curtea de Apel Bacău

"Jus est ars boni et aequi"
Dreptul este arta binelui și a echităţii

Despre noi / Organizare

Organizare

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice:
Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;
Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară ;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022 pentru aprobarea
Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti;
Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;
• Ordinul de serviciu.

Categorii de personal Nr. posturi
Judecători 38
Grefieri 38
Grefieri statisticieni 1
Grefieri documentariști 1
Specialiști IT 4
Grefieri arhivari 7
Grefieri registratori 1
Agenți procedurali 2
Funcționari publici 10
Personal contractual 4
Organigrama 2021

Albescu Loredana Lenuţa

Chiriac Maria Violeta - vicepreşedinte
Busuioc Anamaria Monica - judecător secţia I civilă
Iacobuţ Neculai Cătălin - judecător secţia penală
Cristea Maria - judecător secţia penală
Radu Cristina - judecător secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

Chiriac Maria Violeta

Rusu Loreta
Mititelu Carmen - înlocuitor
Albu Dinu Ionuț - înlocuitor

Iacobuț Cătălin (cu delegaţie)
Mengoni Arin Alexandru - înlocuitor
Finică Adrian Octavian - înlocuitor

Radu Cristina Mădălina (cu delegaţie)
Grancea Gabriel - înlocuitor
Maftei Smaranda Claudia  - înlocuitor

Ciobanu Sorina (cu delegaţie)
Busuioc Anamaria Monica - înlocuitor
Anei Cristina - înlocuitor

Gavrilă Luminiţa

Funaru Carmen
Gavrilescu Vasile
Hâncu Daniela
Jicu Rita
Radu Nicolae Adrian
Rotaru Iuliana
Gherla Codrin - ing. constructor

Comănescu Adrian Teodor

Mastacan Sorin - specialist IT şef
Popa Codruţa Mihaela
Dancău Emanuil Petru - monitorizează aplicarea Regulamentului privind protecția datelor (RGPD)
Strugaru Bogdan

Chiriac Maria Violeta – purtător de cuvânt
Preda Nicoleta – expert informare publică
Sârghi Maria Alina – înlocuitor
Grădinaru Marieta – înlocuitor

Albu Dinu Ionuţ
Cîrlan Mihaela - înlocuitor
Berescu Valeria - înlocuitor
Popov Grigore - înlocuitor

Alistar Anca Loredana
Politic Mădălina Elena - înlocuitor
Spoială Gabriela - înlocuitor

Mititelu Carmen
Ştefănică Daniela - înlocuitor
Raichert Anamaria - înlocuitor

Radu Nicolae Adrian

Marcu Daniela - titular
Dediu Liliana - înlocuitor
Maciuc Monica - înlocuitor

Movilă Amalia - titular
Stroe Eugenia (înlocuitor)
Vişan Magda (înlocuitor)

Patriche Gabriela
Cîrlan Mihaela

Grefieri - vedeţi mai jos secţiile

Moisă Geanina Petronela (grefier şef)
Anchidin Constantin
Anghel Ecaterina Gabriela
Barbu Răzvan Ionuț
Codreanu Silvia
Drăghici Dana Cătălina
Rusu Carmen Gabriela
Vespan Carmen
Popov Maria Mirabela  (la Registratură)

Grădinaru Marieta

Iacobuț Neculai Cătălin - Preşedinte secţie

 1. Adrian Bogdan Ion 
 2. Anti Silviu
 3. Budeanu Vasile Sorin
 4. Cristea Maria
 5. Finică Adrian Octavian înlocuitor
 6. Galavan Adina Cătălina
 7. Hanganu Ioana Luciana
 8. Jercan Petronela Mihaela
 9. Mengoni Arin Alexandru - înlocuitor
 10. Munteanu Viorel
 11. Pralea Ovidiu Vasilică 

Albu Dinu Ionuţ - Grefier şef secţie

 1. Avădăni Andreea Irinel
 2. Berescu Valeria - înlocuitor
 3. Botezatu Maria Daniela
 4. Călin Carmen Nicoleta
 5. Cîrlan Mihaela - înlocuitor
 6. Damaschin Elena
 7. Diaconu Ștefana
 8. Drilea Ioana Adriana
 9. Ferenţ Marius
 10. Gorea Luminiţa
 11. Grumeza Salomeea
 12. Patriche Gabriela
 13. Popescu Elena
 14. Popov Grigore - înlocuitor

Ciobanu Sorina - Preşedinte secţie

 1. Anei Cristina - înlocuitor
 2. Apetroaei Raluca Ioana
 3. Busuioc Anamaria Monica - înlocuitor
 4. Dogar Andreia Simona
 5. Grosu Valerica Niculina
 6. Mengoni Silvia
 7. Pârjol Năstase Doru Octavian
 8. Ştefănescu Cezar
 9. Vadana Monica

Alistar Anca Loredana - Grefier şef secţie

 1. Butnaru Cristina Iulia
 2. Cernat Andreea
 3. Chelaru Tatiana
 4. Dediu Liliana
 5. Dinu Marina
 6. Fodor Cristina Alina
 7. Maciuc Monica Andra
 8. Marcu Daniela
 9. Politic Mădălina Elena - înlocuitor
 10. Spoială Gabriela - înlocuitor

Radu Cristina Mădălina - Preşedinte secţie

 1. Albescu Loredana Lenuța
 2. Bărbieru Marcel Grigore
 3. Chiriac Maria Violeta
 4. Costea Angelica
 5. Grancea Gabriel - înlocuitor
 6. Grancea Luminiţa
 7. Iordan Iuliana
 8. Maftei Smaranda - înlocuitor
 9. Nimineț Brîndușa
 10. Pătraşc-Bălan Ionela-Diana
 11. Petrescu Ioan

Mititelu Carmen Grefier şef secție

 1. Budău Florinela
 2. Movilă Amalia
 3. Munteanu Anca Maria
 4. Raichert Anamaria - înlocuitor
 5. Stroe Eugenia
 6. Șotrocan Ionela
 7. Ştefănică Lenuța Daniela - înlocuitor
 8. Timofte Alina Elena
 9. Vieriu Crina Paula
 10. Vişan Magda

Colegiul de Conducere

În cadrul Curții de Apel Bacău funcționează Colegiul de Conducere, alcătuit din președintele Curții de Apel Bacău și un număr de 6 judecători, aleși pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor.

Principalele atribuții ale Colegiul de Conducere al Curții de Apel Bacău, stabilite prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015:

• atribuţii referitoare la problemele generale de conducere a instanţei;
• avizează proiectul de buget pentru curtea de apel şi pentru instanţele din circumscripţia acesteia şi îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei;
• solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra problemelor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti;
• atribuții privind desemnarea și alegerea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
• emite puncte de vedere cu privire la probleme generale de conducere a instanței, la solicitarea președintelui;
• orice alte atribuţii prevăzute de lege sau regulamente.

Compartimente şi comisii

Ştefănescu Cezar – titular
Grosu Valerica Niculina – înlocuitor
Chiriac Maria Violeta – Vicepreședinte instanță
Rusu Loreta

Preda Nicoleta

Anti Silviu
Cristea Maria

Chiriac Maria Violeta – titular
Radu Cristina Mădălina 
– înlocuitor

Pîrjol Năstase Doru Octavian – titular la secţia I civilă
Mengoni Silvia – înlocuitor
Grancea Luminiţa – titular la secţia II civilă
Petrescu Ioan – înlocuitor

Secţia civilă I  – Vadana Monica – titular
                          – Ciobanu Sorina – înlocuitor
Secţia civilă II – Pătrașc -Bălan Ionela-Diana – titular
                         – Grancea Luminiţa – înlocuitor
Secţia penală  – Galavan Adina – titular
                        – Hanganu Luciana Ioana – înlocuitor
Chiriac Maria Violeta – titular

Costea Angelica – înlocuitor

Secţia civilă I   – Apetroaei Raluca Ioana  titular
                         – Dogar Andreea Simona  înlocuitor
Secţia civilă II – Costea Angelica (semestrul 1), Nimineţ Brînduşa (semestrul 2)  titular

                         – Nimineţ Brînduşa (semestrul 1), Costea Angelica (semestrul 2) – înlocuitor

Secţia penală  – Munteanu Viorel – titular
                        – Adrian Bogdan – înlocuitor
Chiriac Maria Violeta – titular

Costea Angelica – înlocuitor

Nimineţ Brînduşa – preşedinte
Adrian Bogdan Ion – membru

Grosu Valerica Niculina – membru

Dancău Emanuil Petru responsabil

Compartimentul grefă, arhivă şi citaţii

Statistică:
– 
Sârghi Alina Maria

Compartiment Informatică:
 – Mastacan Sorin – specialist IT şef
 – Popa Codruţa Mihaela
 – Dancău Emanuil Petru – monitorizează aplicarea Regulamentului privind protecția datelor (RGPD)
 – Strugaru Bogdan
Compartiment executări penale:
 – Patriche Gabriela
– Cîrlan Mihaela
Compartiment executări civile:
Secţia civilă I – Marcu Daniela – titular
                          –
Dediu Liliana şi Maciuc Monica Andra – (înlocuitori)
Secţia civilă II  – Movilă Amalia – titular
                        – Stroe Eugenia şi Vişan Magda (înlocuitori)
 

Departamentul economico-financiar:
 – Gavrilă Luminiţa – Manager economic

 – Gavrilescu Vasile 
 – Funaru Carmen
 – Rotaru Iuliana
 – Hâncu Daniela
 – Gherla Codrin
 – Jicu Rita
 – Radu
 Nicolae Adrian
 – Comănescu Adrian Teodor – consilier juridic

Bărbieru Marcel Grigore – Preşedinte
Grancea Gabriel  – Membru
Iordan Iuliana – Preşedinte supleant
Maftei Smarnda Claudia – membru supleant
Alistar Anca Loredana – Secretar
Politic Mădălina Elena 
– Secretar supleant

Chiriac Maria Violeta – Preşedinte
Gavrilă Luminiţa – manager economic
Mititelu Carmen – grefier şef secţie

Maftei Smaranda Claudia
Ciobanu Sorina
Chiriac Maria Violeta– conducătorul biroului
Preda Nicoleta – expert informare publică
Sârghi Maria Alina – înlocuitor
Grădinaru Marieta – înlocuitor
Language »
Sari la conținut