"Jus est ars boni et aequi"
Dreptul este arta binelui și a echităţii

Utile / Info utile şi taxe

Informaţii utile

  • Cont depunere cauţiuni: RO24CECEBC0103RON0000001 pe seama şi la dispoziţia Curţii de Apel Bacău Cod Fiscal: NR. 17704752
  • Cont achitare taxe judiciare de timbru: RO64TREZ06121070203XXXXX, Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU, Cod Fiscal: 4278337

Important! 
       Pentru taxele de timbru achitate online, vă rugăm să precizați numărul dosarului pentru care se achită taxa.

Taxe de timbru

Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru, al căror cuantum este prevăzut în O.U.G. nr. 80/2013.
Taxele judiciare de timbru sunt datorate, în condiţiile O.U.G. nr. 80/2013, de către toate persoanele fizice şi juridice şi reprezintă plata serviciilor prestate de către instanţele judecătoreşti, precum şi de către Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Taxele judiciare de timbru se datorează atât pentru judecata în primă instanţă, cât şi pentru exercitarea căilor de atac, în condiţiile prevăzute de lege și se plătesc anticipat, cu excepțiile prevăzute de lege.

Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”, al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.
Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.

În cazurile anume prevăzute de lege, acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.
Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Language »
Sari la conținut