Contact

Contact

Curtea de Apel Bacău
Telefon

0234/513.296; 0234/513.678; 0234/514.750; 0234/514.396

Pentru corespondența administrativă

Fax: 0234/514.275
E-mail: ca-bacau@just.ro
Compartiment Arhivă și Registratură:
Telefon0234/514. 933

Comunicarea
înscrisurilor pentru dosare

Fax: 0234/514.480
E-mail: cabc-registratura@just.ro
Poștă: Curtea de Apel Bacău,
str. Cuza Vodă, nr. 1, Bacău,
județul Bacău, cod 600274
Personal: la Registratură, et. I, cam 104

Programul de relaţii cu publicul


---------------------------

în perioada
01 iulie - 31 august 2022

Luni, Marți, Miercuri, Vineri: 09.00 – 13.00
Joi: 10.00 – 16.00

---------------------------

Luni, Marți, Joi: 10.00 – 12.00

Consultarea dosarelor

Programare: Telefonic: 0234/514.933
cu cel puțin 2 zile înainte
Intervalul orar 9.00 – 11.00 este destinat
avocaților, consilierilor juridici, practicienilor
în insolvență, experților, interpreților

Mesaj către Curtea de Apel Bacău:​ Registratură  Biroul de informare și relații publice

  Purtător de cuvânt  -  Jud. Cătălin Șerban
  Jud. Vicepreşedinte Maria Violeta Chiriac (înlocuitor)
  Expert  -  Nicoleta Preda
  Grefier statistician – Alina Maria Sârghi (înlocuitor)
  Grefier documentarist - Marieta Grădinaru (înlocuitor)

  Telefon

  0234/513.296; 0234/513.678; 0234/514.750; 0234/514.396

  Transmiterea petițiilor (OG. nr. 27/2002), a cererilor
  pentru accesul la informațiile de interes public
  și a reclamațiilor administrative (Lg nr 544/2001)

  Fax: 0234/514.275
  E-mail: ca-bacau@just.ro
  Poștă: Curtea de Apel Bacău,
  str. Cuza Vodă, nr. 1, Bacău,
  județul Bacău, cod 600274

  Programul de relații cu publiculLuni, marți, miercuri: 09.00 – 15.00
  Joi: 13.00 – 19.00
  Vineri: 09.00 – 13.00

  Program de audiențe
  Marți, între orele 12.00 – 14.00,
  la dl. judecător Cătălin Șerban (titular),
  iar în lipsa acestuia, la doamna Vicepreședinte
  Maria Violeta Chiriac (înlocuitor)

  Programare:
  Personal la B.I.R.P., et. II, cam. 203
  Telefonic: 0234/513.296; 0234/513.678;
  0234/514.750; 0234/514.396
  Prin cerere expediată pe e-mail:
  ca-bacau@just.ro sau fax: 0234/514.275

  Biroul de Informare și Relații Publice (BIRP)

  Cererile de acces la informații de interes public, reclamațiile administrative și petițiile pot fi depuse în următoarele variante:

  • personal la Biroul de Informare și Relații Publice, et. II, camera 203,
  • prin poștă la adresa Curtea de Apel Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, cod 600.274,
  • prin fax la nr. 0234/514.275,
  • prin e-mail la adresa: ca-bacau@just.ro

   Cererile de acces la informații de interes public pot fi solicitate și verbal în următoarele variante:

  • personal la Biroul de Informare și Relații Publice, et. II, camera 203,
  • la numerele de telefon: 0234/513.296; 0234/513.678; 0234/514.750; 0234/514.396.

  Adresa Curţii de Apel Bacău este:   Bacău, Str. Cuza Vodă,  nr. 1, județul Bacău