Curtea de Apel Bacău

"Jus est ars boni et aequi"
Dreptul este arta binelui și a echităţii

Despre noi / Competenţe​

Competenţe
Curtea de Apel Bacău

Secţia I civilă şi Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

În conformitate cu prevederile art. 96 și art. 142 din Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), cele două secții ale Curții de Apel Bacău judecă:

 • în primă instanţă, cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal, potrivit legii speciale;
 • ca instanţă de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă;
 • ca instanţă de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum şi în orice alte cazuri expres prevăzute de lege;
 • cererile de strămutare întemeiate pe motiv de bănuială legitimă, dacă instanța de la care se cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripția Curții de Apel Bacău, cu excepția cererilor de strămutare întemeiate pe motivul de bănuială legitimă vizând calitatea părţii de judecător la o instanţă din circumscripţia Curții de Apel Bacău, precum şi a celor vizând calitatea de parte a unei instanţe din circumscripţia Curții de Apel Bacău;
 • orice alte cereri date prin lege în competenţa acesteia.

 

Secţia penală și pentru cauze cu minori și de familie

Potrivit prevederilor art. 38 din Noul Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010), această secție a Curții de Apel Bacău judecă:

 • În primă instanţă:
  • infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394 – 397, 399 – 412 şi 438 – 445;
  • infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale;
  • infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii, tribunale şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe lângă aceste instanţe;
  • infracţiunile săvârşite de avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, de controlorii financiari ai Curţii de Conturi, precum şi auditori publici externi;
  • infracţiunile săvârşite de şefii cultelor religioase organizate în condiţiile legii şi de ceilalţi membri ai înaltului cler, care au cel puţin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia;
  • infracţiunile săvârşite de magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de judecătorii de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, precum şi de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe;
  • infracţiunile săvârşite de membrii Curţii de Conturi, de preşedintele Consiliului Legislativ, de Avocatul Poporului, de adjuncţii Avocatului Poporului şi de chestori;
  • cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.
 • Curtea de Apel Bacău judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de judecătorii şi de tribunale.
 • Curtea de Apel Bacău soluţionează conflictele de competenţă ivite între instanţele din circumscripţia sa, altele decât cele prevăzute la art. 36 alin. (2), precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în cazurile prevăzute de lege.
 • Curtea de Apel Bacău soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.

Gradele de jurisdicţie:

Căile de atac declarate de către partea interesată împotriva hotărârilor pronunţate în fond sunt judecate de instanţele ierarhic superioare, după schema de mai jos:

Language »
Sari la conținut