Curtea de Apel Bacău

Ce este dosarul electronic ?

Dosarul electronic (site-ul EcrisPub) este o aplicație dezvoltată și implementată de specialiștii I.T. de la Tribunalul Neamț și de la Curtea de Apel Bacău care permite vizualizarea online a dosarelor dumneavoastră aflate pe rol în toate instanțele din raza de competență a curții noastre.

Cum puteți obține dreptul de acces la dosarul electronic ?

Dreptul de acces la dosarul electronic se poate obține formulând o cerere către instanța unde se află dosarul pe rol. Cererea se înaintează către registratură, pe hârtie sau în format electronic pe adresa email de corespondență a instanței și va fi însoțită în mod obligatoriu de copia cărții de identitate sau a dovezii calității de reprezentant. La sfârșitul zilei în care cererea dumneavoastră a fost procesată, veți primi un mesaj email automat de la instanță prin care vi se fac cunoscute utilizatorul, parola și dosarul la care veți avea acces. Accesul pentru dosarul solicitat este asigurat de regulă începând cu a doua zi.

Cine poate solicita accesul la dosarul electronic ?

Cum se accesează dosarul electronic ? Ecranul de conectare

Tastați adresa www.ca-bacau.roîn bara de adrese a browserului instalat pe calculatorul dvs. sau al telefonului mobil. Pe ecran va apărea macheta de login:

Se introduce utilizatorul, în fapt adresa de email comunicată instanței și se apasă butonul „Acces dosare”.

Lista cu dosarele utilizatorului curent

După apăsarea butonul ‚Acces dosare’ din macheta de login, va apărea ecranul următor cu dosarele utilizatorului curent aflate pe rol la toate instanțele:


Pentru vizualizarea conținutului oricăruia din dosare, se va apasa semnul „>” din coloana de selecție ”Sel”, pentru a selecta dosarul dorit. Se introduce apoi parola aferentă dosarului în câmpul corespunzător din dreapta jos. Menționăm că parola este un număr aleator format din 6 cifre și a fost trimisă justițiabilului prin email, așa cum s-a menționat anterior. Se apasă apoi butonul ‘Vezi dosar’ și va apărea ecranul cu termenele dosarului selectat.

Lista cu termenele dosarului curent

După apăsarea butonul ‚Vezi dosar’ din macheta cu lista de dosare, va apărea ecranul următor cu termenele dosarului curent:

Pentru a vizualiza informațiile aferente soluției date la un termen, ca și în ecranul anterior, se selectează acel termen apăsând pe simbolul “>” din prima coloană. În câmpul text “Soluția pe scurt la termenul:” se afișează soluția pe scurt pronunțată la termenul selectat.

Vizualizarea documentelor din dosar

Apăsarea butonului ‚Documente în dosar’ va afișa ecranul următor cu documentele dosarului curent:

Pentru a vizualiza un document din lista celor disponibile, se apasă în prima coloană câmpul cu simbolul ”>” de pe rândul pe care se află documentul respectiv. În acest fel documentul a fost selectat. Se apasă apoi butonul ”Vizualizare document”. În partea inferioară a ferestrei browser va apărea o fereastră prompter care solicită confirmarea vizualizării în aplicația de vizualizare a fișierelor PDF :


Vizualizarea citațiilor semnate electronic și trimise anterior prin e-mail

Se face apăsând butonul ”Citații expediate electronic”. După apăsarea butonului, apare următorul ecran, conținând citațiile trimise prin email către părți:

Pentru a vizualiza o citație din lista celor disponibile, se apasă în prima coloană câmpul cu simbolul ”>” de pe rândul pe care se află aceasta. În acest fel documentul a fost selectat. Se apasă apoi butonul ”Vizualizare citație”. Ca și în cazul documentelor în dosar, în partea inferioară a ferestrei browser va apărea aceeași fereastră prompter care solicită confirmarea vizualizării în programul PDF. Se poate alege direct vizualizarea în aplicația PDF instalată sau salvarea în pe dispozitiv a acelei citații.